DPA
 • LV
 • RU
 • EN

ACTO Darba LaiksACTO Darba Laiks

 • ACTO
 • ACTO Darba Laiks

ACTO Darba Laiks ir darba laika uzskaites elektroniskais risinājums, kurš īpaši pielāgots valsts pārvaldes iestāžu darbības specifikai, bet vienlīdz ērti pielietojams arī privātajā sektorā. 

ACTO Darba Laiks nodrošina personāla automātisku darba laika uzskaiti atbilstoši veicamajām darba funkcijām un pienākumiem, kā ārī veic ērtu nostrādātā, slimības laika, brīvdienu, atvaļinājumu un komandējumu uzskaiti.

ACTO Darba Laiks lietotājam draudzīgā, ērtā un plašā funkcionalitāte uzlabo kopējo iestādes vai uzņēmuma darba organizāciju, efektivitāti un rezultativitāti.

 

984 Ls/ 1400 Eur (bez PVN)*

*Cena organizācijai.
*Iekļauj licenci 300 lietotājiem un izstrādātāja nodrošinātu 1 gada atbalstu.
*Individuāls cenu piedāvājums iestādēm ar būtiski atšķirīgu lietotāju skaitu vai vairāku licenču iegādes gadījumā.

! Piedāvājam iespēju iepazīties ar aktuālākās sistēmas Demo versiju. Pieju Demo versijai iegūsiet, rakstot uz dpa@dpa.lv vai piesakoties caur izvēlni "Pieteikties demo".

Actodarbalaiks.JPG

Nodrošina:

 • Darba laika ziņošanu;
 • Darba laika ziņojumu apstiprināšanu;
 • Pārskatus;
 • Organizācijas struktūras uzturēšanu;
 • Funkciju sarakstu uzturēšanu;
 • Organizācijas kalendāra uzturēšanu;
 • Darbinieku prombūtņu saraksta uzturēšanu;
 • Tiesību pārvaldību;
 • Darbību auditu.

Priekšrocības:

 • Lietotājam viegli saprotama saskarne;
 • Vienkārša un ātra sistēmas uzstādīšana;
 • Ērta sistēmas iegāde.
Tālrunis: +371 67 509 900 / E-pasts: dpa@dpa.lv
Microsoft Gold Certified Partner